student license cost inventor 2017 inventor 2017 product key photoshop lightroom 6 for apple mac os educational purchase revit 2017 archicad 19 student price cost of autocad student license cost autocad lt 2012

Bouwproject Theehuis Anastasiadorp

Het eerste project dat de pioniers van het Anastasiadorp in Borger-Odoorn onder handen nemen is een theehuis dat door de secretaris van de Kerngroep, Lex Veelo, is ontworpen in de vorm van 3 gekoppelde zeshoeken (hexagons). Twee zeshoeken bevatten de publieksruimte en de derde zeshoek is voor de keuken en de toiletten. In aanzicht ziet het gebouw er zo uit:

De wanden geven een indruk van de stapeling van de kleine strobalen, die tussen een houten lattenframe zijn geklemd. Zij zijn met opzet zichtbaar gelaten om inzicht te geven van de constructie, maar worden in praktijk afgestreken met leem, zowel aan de buiten- als binnenkant van het gebouw.

We kijken hier op de zuidgevel met de beide zeshoeken van de publieksruimte. De vrouwenfiguur tweede van links staat in de keuken en is te zien door de open deur naar de keuken.

Het theehuis maakt deel uit van het geplande bezoekerscentrum, dat gesitueerd is aan de rand van het dorp waarvan de volgende schets een indruk geeft. Het theehuis ligt links voor de grote zaal. Rechts ligt een identiek gebouw, waarin kantoor en bibliotheek gepland zijn. De overige gebouwtjes (op de tekening nog 'dakloos') zijn voor winkeltjes, werkplaatsen, logies en toiletgebouwen van de grote zaal.

Hier is een afbeelding van de publieksruimte binnen:

met zicht op de keuken (midden) toilet (daarnaast rechts) en deur naar buiten.

Aan de noordgevel is de luifel van het dak ingekort om ruimte te bieden aan de grote zaal:

Hier kijken we op de raampjes van het invalidentoilet (links), de buitendeur van de keuken en de ramen van de keuken (rechts).

De voorlopige bouwkosten van het theehuis zijn geraamd op € 45.500,- Daarin zijn opgenomen: hout (lariks), strobalen, leem, ramen, deuren, klein materiaal (schroeven, etc), de workshop door Tom Rijven, dak EPDM 270 m2, sedum 240 m2 en post onvoorzien 10%.

Niet opgenomen zijn een aantal posten, zoals huur bouwmaterieel (strobalenpers, trekker, afkortzaag, cirkelzaag, betonmixer, vorkheftruck, hijskraan, etc.), fundering (afhankelijk van grond), keuken inrichting (aanrechten, kasten, fornuis, pannen, koffie- en theemachines, betegeling, etc.), toiletten inrichting (wastafels, wc-potten of nonoletten, betegeling, etc.), bedrading elektra (24 V), energievoorziening (zonnepanelen, batterijen, regelapparatuur), theehuis inrichting (tafels en stoelen, horeca-porcelein, bestek, etc.), architect- en constructeurskosten (afhankelijk van de opdracht). Veel van deze posten kunnen met gebruikt materiaal worden uitgevoerd, waarmee de totale kosten laag worden gehouden.

De spaarpot, waarop op de voorpagina kan worden geklikt om dit artikel te kunnen zien, bevat het bedrag dat eronder is vermeld en dat door giften van Anastasiadorp-geïnteresseerden is opgebouwd. De datum is die van de meest recente donatie. Je kunt zelf constateren hoe ver we zijn op weg naar het begrootte bedrag...

Om dit gemeenschappelijk Anastasiadorpproject te kunnen realiseren met de direct betrokken mensen, maar ook dankzij anderen die meer op afstand betrokken zijn, is er een bouwfonds opgericht, waarin iedereen kan meedoen. We hebben berekend dat er 333 strobalen nodig zijn (voor de wanden en op het dak) om het theehuis op te trekken. We willen de bouw mogelijk maken door middel van adoptie.

Adopteer een strobaal voor € 25,- !

Naast strobalen kunnen ook larikshouten dak- en vloerbalken worden geadopteerd en m2 vloer- en dakbedekking.

Bijvoorbeeld:

  • De centrale boomstam pilaar € 2012,- (reeds gedoneerd)
  • Een houten wandskelet (15) € 250,-
  • Een deur (9) € 150,-
  • Een raam (26) € 100,-
  • Een vloer- of dakbalk (75) € 75,-
  • 1 m2 dakbedekking (510) € 35,-
  • 1 m2 vloerdelen (120) € 25,-
Zo is er voor ieder wat wils: vind je het belangrijk dat we droog kunnen werken, dan ligt de keuze voor dakbalken of dakbedekking voor de hand, of ga je meer voor een stevige basis dan kies je bijvoorbeeld vloerbalken of vloerdelen, of wil je je naam verbinden aan een wandskelet, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Onze nieuwsbrief gaat naar meer dan 800 adressen. Het zou prachtig zijn als de direct betrokkenen, maar ook degenen die meer op afstand betrokken willen zijn, hun strootje/houtje zouden willen bijdragen ... dan kunnen we samen vol enthousiasme starten met de pre-fabricage van ons theehuis!

Adoptie-donaties zijn van harte welkom op bankrekening 54.31.11.733 t.n.v. I.M.Veelo te Den Haag onder vermelding van "Bouwfonds" en de beschrijving van het voorwerp dat zal worden geadopteerd. Via dit adoptieformulier kan je je adoptie aanmelden. Na overmaking van het bedrag krijg je een schriftelijk certificaat op naam van de adoptie en je naam wordt vermeld op de bouwtekening - anoniem mag natuurlijk ook.

Op die manier wordt het Theehuis door ons allemaal niet alleen gebouwd, maar ook gedragen!