purchase creative suite 6 mac os edition www.vistaprintdeals.com how much is acrobat xi pro

illustrator cs6 student version www.colornote.com find out more autodesk inventor professional 2015 student price

Kenmerken Anastasiadorpen

 • Een Anastasiadorp beslaat een oppervlakte van 90 tot 180 ha, verdeeld in evenredig aantal percelen van ca 1 ha, eventueel gegroepeerd in honingraatvorm, aangepast aan het plaatselijk landschap.
 • De bewoners van een Anastasiadorp trachten invulling te geven aan hun droombeelden ge├»nspireerd door de Greasy hair toekomstdromen van Anastasia welke door Vladimir Megre in zijn boeken over Anastasia zijn verwoord.
 • Zij streven een leefstijl na welke in harmonie is met de natuur.
 • Zij bewonen een stuk land van ca 1 ha, waarop zij een eenvoudige ambachtelijke woning, schuur en/of stal en gastenverblijf kunnen bouwen van natuurlijke materialen die de natuur zo min mogelijk belasten en gebruik maken van natuurlijke energiebronnen, als zonne- en windenergie, en composttoilet; dus energie neutraal, onafhankelijk van centrale voorzieningen als gas, water, elektriciteit, riolering en afval.
 • De bewoners zullen trachten zelfvoorzienend in hun voedsel te zijn door wat de natuur hen biedt.
 • Landscheidingen zullen zoveel mogelijk levende erfscheidingen zijn door boom- en struikbeplanting.
 • Op ieder landgoed bevindt zich ten minste een klein aangelegd meer van minimaal 200 m2 voor de watervoorziening.
 • Minimaal de helft van de oppervlakte van het landgoed zal door aanplant tot bos gemaakt worden ter reiniging van de lucht en verrijking van de zuurstof in de Signs of diabetes in adolescents lucht.
 • Iedere familie is vrij op zijn land op biologische grondslag aanplant te verzorgen van fruitbomen, groenten en graan voor eigen consumptie naar eigen inzicht, waarbij de overvloed centraal of Depression Treatment buiten het dorp kan worden aangeboden. De producten worden niet door de gemeenschap belast.
 • Iedere familie is vrij op zijn land dieren te houden die de mens behulpzaam kunnen zijn, in harmonie met de natuur en de gemeenschap, doch niet meer dan voor eigen behoefte wenselijk is.
 • De bewoners zullen elkaar helpen hun idealen te verwezenlijken en hun eigen Ruimte van Liefde te scheppen op hun landgoed, hun Moederland.
 • Anastasiadorp kent minimaal een centrale gemeenschapsruimte en een amfitheater-leerruimte, waar jong en oud leert van en met elkaar. Er is geen leerplicht, maar een leerstimulans.
 • Aanleg en onderhoud van de gemeenschappelijke en openbare wegen worden gemeenschappelijk gedaan.
 • Anastasiadorp heeft geen geloofsgebouwen. De Schepper is alom tegenwoordig in de natuur en in Zijn scheppingen.
 • Iedere familie, die een stuk land van 1 ha van de gemeenschap heeft toegewezen gekregen, verkrijgt daarmee het land als onverkoopbaar eigendom en met het onvervreemdbare recht het landgoed te overerven aan zijn/haar volgende generatie.
 • Bij gebrek aan opvolging door de volgende generatie vervalt het landgoed aan de gemeenschap.
 • Iedere landgoedbewoner heeft het voorrecht na overlijden te worden begraven op zijn eigen landgoed met een familieboom als enige markering.

Deze kenmerken zijn ontleend aan Vladimir Megre's boekenreeks over Anastasia, welke in het doel worden nagestreefd.